El nostre plantejament ofereix als nostres clients tots aquells serveis que permetin gaudir de la pràctica de l'equitació. Els serveis s'estructuren en dos grans grups: serveis encaminats als cavalls i serveis per als genets.

Made in bibtic